เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

ระยะเวลาการจอง: วันนี้ – 27 เมษายน 2566

ระยะเวลาเข้าพัก: 11 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566

ประเภทห้องพัก

ราคาห้องพักปกติ

ราคาห้องพักเราเที่ยวด้วยกัน

Building A
Standard Double
790
474
Standard Twin
790
474
Balcony
890
534
Building B
Unique
1,365
819
Exclusive
1,680
1,008
Best Friend
1,680
1,008
Family
2,450
1,470
Luxury
3,150
1,890
Luxury Suite
3,465
2,079

หมายเหตุ

 1. เข้าพักในช่วงวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท / ห้อง / คืน (ราคานี้เป็นราคาที่หักส่วนลด 40% แล้ว)
 2. ราคาในตารางข้างต้นเป็นราคาที่หักส่วนลด 40% จากทางโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” แล้ว
 3. ราคาข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับช่วงวันที่เข้าพัก

สิทธิประโยชน์

 • อาหารเช้าแบบ Buffet ณ The Signature Café สำหรับ 2 ท่าน (ยกเว้นห้อง Family สำหรับ 3 ท่าน)
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ณ The Signature Café (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบริการรูมเซอวิส)
 • ฟรี รถรับหรือส่งสนามบิน – โรงแรม 1 เที่ยว สำหรับห้องพักตึก B ตั้งแต่เวลา 07:00 – 20:00 น.
 • ฟรี Welcome drink ต้อนรับ
 • ฟรี ผลไม้ต้อนรับ สำหรับห้องพักตึก B
 • ฟรี Wi-Fi อินเตอร์เน็ต

สิทธิประโยชน์จากรัฐบาล

 • ราคาที่แสดงเป็นราคาเต็ม โดยส่วนลด 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท) จะแสดงในขั้นตอนของการทำจอง
 • คูปองส่วนลดค่าอาหาร / ท่องเที่ยว 40% (ไม่เกิน 600 บาท) จะได้รับหลังจาก 00 น. ของวันเช็คอิน ผ่านช่องทาง”เป๋าตัง”
 • ค่าอาหารเช้าสำหรับเด็กต่ำกว่า 12 ปี จะถูกเพิ่มเติมไปในยอดที่ต้องชำระผ่านช่องทาง “เป๋าตัง”
 • การชำระเงินผ่านช่องทาง “เป๋าตัง” จะต้องดำเนินการภายใน 23.00 น. ของวันที่ได้รับการเตือนการชำระเงิน

เงื่อนไข

 • ราคานี้ไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ล่วงหน้า 7 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ราคาที่แสดงในระบบจะเป็นราคาเต็ม โดยส่วนลด 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท) จะแสดงในขั้นตอนของการทำจองในลำดับถัดไป
 • การชำระเงินผ่านช่องทาง “เป๋าตัง” จะต้องดำเนินการภายใน 23.00 น. ของวันที่ได้รับการเตือนการชำระเงิน
 • ค่าอาหารเช้าสำหรับเด็กต่ำกว่า 12 ปี จะถูกเพิ่มเติมไปในยอดที่ต้องชำระผ่านช่องทาง “เป๋าตัง”
 • คูปองส่วนลดค่าอาหาร / ท่องเที่ยว 40% (ไม่เกิน 600 บาท) จะได้รับหลังจาก 17.00 น. ของวันเช็คอิน ผ่านช่องทาง”เป๋าตัง”
 • ราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพัก 2 ท่านต่อห้อง ทางโรงแรมอนุญาตให้เข้าพักได้สูงสุด 3 ท่านต่อห้อง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ห้อง Family Room สามารถเข้าพักได้ผู้ใหญ่ 3 ท่าน
 • กรณีไม่เข้าพักในวันที่จอง โดยไม่แจ้งโรงแรมล่วงหน้า 24 ชม. ก่อนวันเข้าพัก ระบบจะถือว่าสละสิทธิ์โครงการและจะไม่คืนยอดที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 • ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสำหรับผู้เข้าพักคนที่ 3

 • เด็กอายุ ไม่เกิน 4 ปี เข้าพักฟรี
 • เด็กอายุ 4 – 11 ปี หากใช้เตียงเดียวกับผู้ปกครอง ชำระค่าอาหารเช้า 100 บาท/ คน/ คืน
 • ผู้เข้าพักอายุ 12 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นผู้ใหญ่ บังคับใช้เตียงเสริม ชำระค่าเตียงเสริมและอาหารเช้า 500 บาท/ คน/ คืน ** ไม่รวมอยู่ในราคาที่แสดงในขั้นตอนการจอง **

ขั้นตอนใช้สิทธิ์ชำระเงินผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

 1. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วผ่านเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com
 2. ลูกค้าได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” บนมือถึอตามหมายเลขที่ใช้ลงทะเบียนตามข้อที่ เรียบร้อยแล้ว
 3. ลูกค้าค้นหาวันที่เข้าพักและเลือกห้องพักที่ต้องการและกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้เข้าพัก (ซึ่งลูกค้าอยู่ในขั้นนี้)
 4. จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงิน (Payment Details) ด้วยวิธี “ใช้สิทธิ์ชำระเงินผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน”
 5. และกรอกเบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 4 หลักสุดท้าย (ตามข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ตามข้อที่ )
 6. กดปุ่ม “CONFIRM THIS RESERVATION” จากนั้นจะมีข้อความตอบรับการจองไปยังอีเมลของท่าน “Booking in Process”
 7. ทางโรงแรมจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และหากสามารถใช้ได้จะมีข้อความแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
 8. จากนั้นจะต้องเปิดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อดำเนินการชำระเงินส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดเรียบร้อย
 9. เมื่อทางโรงแรมได้เงินเรียบร้อยแล้วทางโรงแรมจะส่งอีเมลยืนยันการจองให้ “Booking Confirmation”
 10. การจองและการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ โรงแรมจะล็อคสิทธิ์ “เราเที่ยวด้วยกัน” ให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง โปรดหมั่นตรวจสอบการแจ้งเตือนให้ชำระผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” และต้องชำระก่อนเที่ยงคืนวันที่ล็อคสิทธิ์สำเร็จ มิฉะนั้นสิทธิ์โครงการและการจองนั้นจะถูกยกเลิก (ตามกติกาของโครงการฯ)